Читај ми

Министарство финансија издало нови број часописа „Финансије“

Министарство финансија Владе Републике Србије издало је данас нови, овогодишњи број научно – стручног часописа „Финансије“, који садржи шест ауторских радова и један приказ књиге. 

Часопис се састоји од следећих радова: „Спољнотрговинска робна размена Србије и Русије 2000-2021: динамичка и структурна анализа“ аутора Горана Николића, „Стање и перспективе уговора о избегавању двоструког опорезивања: случај Републике Србије“ аутора Стефана Вржине, „Порески третман дигиталне имовине у Републици Србији“ ауторке Маје Милојевић Коларевић, „АХП метода као детерминанта употребе савремених банкарских производа на успешност пословања банака“ ауторке Сање Бакић, „Утицај глобалне пандемије Ковид-19 на одговорност лица ангажованих на пословима ревизије“ аутора Немање Јаковљевића и Јованке Јаковљевић, и рад под називом „Значај ефикасности пољопривредно-прехрамбеног сектора за извоз Републике Србије“ аутора Милоша Димитријевића.

У часопису је такође дат и приказ књиге под називом „Народ, власт и профит: прогресивни капитализам у доба незадовољства“ нобеловца Џозефа Е. Стиглица, који је написала Биљана Витковић. Поменута књига превасходно сагледава економске и политичке прилике у Сједињеним Америчким Државама, али и у целом свету, а предмет студије је феномен неједнакости унутар и између земаља који има своју научну, историјску, практично-политичку и економско-социјалну димензију.

Први број часописа је издат 26. јануара 1946. године. Часопис издаје Министарство финансија једном годишње, крајем сваке календарске године.

Часопис се може преузети са сајта Министарства финансија.  

Сличне теме

Усвојен Програм економских реформи 2022-2024., биће предат Европској комисији до краја јануара

Усвојен Програм економских реформи 2022-2024., биће предат Европској комисији до краја јануара

Синиша Мали: За помоћ од 100 евра се до сада пријавило 968.000 младих

Синиша Мали: За помоћ од 100 евра се до сада пријавило 968.000 младих

Синиша Мали: Државне хартије од вредности ускоро у систему Euroclear-a

Синиша Мали: Државне хартије од вредности ускоро у систему Euroclear-a