Читај ми

Часопис Финансије, број 1-6/2021

ФИНАНСИЈЕ
Часопис за теорију и праксу финансија
76 година, бр. 1−6/2021
Београд

САДРЖАЈ

Горан НИКОЛИЋ
СПОЉНОТРГОВИНСКА РОБНА РАЗМЕНА СРБИЈЕ И РУСИЈЕ 2000-2021:
ДИНАМИЧКА И СТРУКТУРНА АНАЛИЗА
стр. 7 – 25

Стефан ВРЖИНА
СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ УГОВОРА О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
стр. 26 – 45

Маја МИЛОЈЕВИЋ КОЛАРЕВИЋ
ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
стр. 46 – 74

Сања БАКИЋ
АХП МЕТОДА КАО ДЕТЕРМИНАНТА УПОТРЕБЕ САВРЕМЕНИХ БАНКАРСКИХ ПРОИЗВОДА НА УСПЕШНОСТ ПОСЛОВАЊА БАНАКА
стр. 75 – 91

Немања ЈАКОВЉЕВИЋ, Јованка ЈАКОВЉЕВИЋ
УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ПАНДЕМИЈЕ ЦОВИД-19 НА ОДГОВОРНОСТ ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ НА ПОСЛОВИМА РЕВИЗИЈЕ
стр. 92 – 113

Милош ДИМИТРИЈЕВИЋ
ЗНАЧАЈ ЕФИКАСНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНОГ СЕКТОРА ЗА ИЗВОЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
стр. 114 – 135

ПРИКАЗИ
Џозеф Е. СТИГЛИЦ: НАРОД, ВЛАСТ И ПРОФИТ: ПРОГРЕСИВНИ КАПИТАЛИЗАМ У ДОБА НЕЗАДОВОЉСТВА
Биљана Витковић
стр. 136 - 141

Часопис Финансије, број 1-6/2021

Сличне теме

Часопис Финансије

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2022

Часопис Финансије, број 1-6/2022