Читај ми

Часопис Финансије, број 1-6/2019

ФИНАНСИЈЕ
Часопис за теорију и праксу финансија
74 годинa, бр. 1-6/2019
Београд


САДРЖАЈ


Горан НИКОЛИЋ


ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ОД СТВАРАЊА ЕВРА: КОЛИКО СРБИЈА
ИСПУЊАВА КРИТЕРИЈУМЕ ЗА УЛАЗАК У ЕВРОЗОНУ?
стр. 7-27


Бранимир КАЛАШ, Вера МИРОВИЋ, Нада МИЛЕНКОВИЋ


ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ
ВРЕДНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
стр. 28-36


Стефан ВРЖИНА


ПОРЕЗ НА ДОБИТАК И ФИНАСИЈСКА СТРУКТУРА У
ТРАНЗИЦИОНИМ ДРЖАВАМА: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
стр. 37-52

Наталија БОРОВИЋ


РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ОСНОВЕ И КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
стр. 53-71


Нермина ПОБРИЋ


ТЕОРИЈСКО-ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА СПРОВОЂЕЊА ХЕЏИНГА
ИЗЛОЖЕНОСТИ ВАЛУТНОМ РИЗИКУ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ
КОМПАНИЈАМА
стр. 72-98


ПРИКАЗИ


Жан ТИРОЛ: ЕКОНОМИЈА ЗА ОПШТЕ ДОБРО


Биљана Витковић
стр. 99-105

Часопис Финансије, број 1-6/2019

Сличне теме

Часопис Финансије

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2022

Часопис Финансије, број 1-6/2022