Испит

Испит - мај 2024

Испит - мај 2024
Списак кандидата за писани тест - мај 2024
Списак кандидата за усмени део испита - мај 2024
Резултати испита - мајски рок 2024

Испит - новембар 2023

Испит - новембар 2023
Списак кандидата за писани тест - новембар 2023
Списак кандидата за усмени део испита - новембар 2023
Резултати испита - новембар 2023

Испит - мај 2023

Испит - мај 2023
Списак кандидата за писани тест - мај 2023
Списак кандидата за усмени део испита - мај 2023
Резултати испита - мај 2023

Испит - новембар 2022

Испит - новембар 2022
Списак кандидата за писани тест - новембар 2022
Списак кандидата за усмени део испита - новембар 2022
Резултати испита - новембар 2022

Испит - мај 2022

Испит - мај 2022
Списaк кaндидaтa за полагање писаног теста – мај 2022
Списaк кaндидaтa за за усмени део испита – мај 2022
Резултати испита – мај 2022

Испит - новембар 2021

Испит - новембар 2021
Списак кандидата за писани тест - новембар 2021
Списaк кaндидaтa за за усмени део испита – новембар 2021
Резултати испита – новембар 2021

Испит - мај 2021

Испит - мај 2021
Списaк кaндидaтa за полагање писаног теста – мај 2021
Списaк кaндидaтa за за усмени део испита – мај 2021
Резултати испита – мај 2021

Испит - октобар 2020

Испит - октобар 2020
Списaк кaндидaтa за полагање писаног теста – октобар 2020
Списaк кaндидaтa за за усмени део испита – октобар 2020
Резултати испита - октобар 2020

Испит – јун 2020

Испит - јун 2020
Списaк кaндидaтa за полагање писаног теста – јун 2020
Списaк кaндидaтa за за усмени део испита – јун 2020
Резултати испита - јунски рок 2020

Испит – новембар 2019

Испит - новембар 2019.
Списaк кaндидaтa за полагање писаног теста – новембарски рoк 2019.
Списaк кaндидaтa за усмени део испита – новембарски рoк 2019.
Обавештење - Промена места одржавања усменог дела испита
Резултати испита – новембарски рок 2019. године

Испит – мај 2019

Испит - мај 2019.
Списaк кaндидaтa пo дaтумимa пoлaгaњa – мајски рoк 2019.
Списaк кaндидaтa за усмени део испита – мајски рoк 2019.
Резултати испита – мајски рок 2019. године

Испит – новембар 2018

Испит – новембар 2018
Списaк кaндидaтa пo дaтумимa пoлaгaњa – новембарски рoк 2018.
Списaк кaндидaтa за усмени део испита – новембарски рoк 2018.
Резултати испита – новембарски рок 2018. године

Испит – мај 2018

Испит – мај 2018
Списaк кaндидaтa пo дaтумимa пoлaгaњa – мајски рoк 2018.
Резултати испита – мајски рок 2018. године

Испит – јануар 2018

Испит – јануар 2018
Списaк кaндидaтa пo дaтумимa пoлaгaњa – jaнуaрски рoк 2018.
Резултати испита – јануарски рок 2018. године

Сличне теме

Именици

Обавештења

Упис у именик организатора стручне обуке за лиценциране проценитеље