Čitaj mi

Upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja licenciranih procenitelja

Pravni osnov za davanje odobrenja za upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja propisan je članom 18. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, br. 108/16 i 113/17 − dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon).

Lice koje je zainteresovano za upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, odnosno sticanje statusa organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, dostavlja Ministarstvu finansija zahtev za upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, zajedno sa dokazima o ispunjenosti uslova za upis, a koji su propisani Pravilnikom o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja („Službeni glasnik RS”, broj 18/19, u daljem tekstu: Pravilnik o kontinuiranom usavršavanju). Ministarstvo finansija, nakon prijema zahteva za upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, utvrđuje da li podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove, i u zavisnosti od ispunjenosti uslova, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, ministar finansija donosi rešenje kojim utvrđuje da je podnosilac zahteva ispunio uslove za upis u imenik, ili donosi rešenje kojim utvrđuje da uslovi nisu ispunjeni.

Lice koje je zainteresovano za sticanje statusa organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja može da pokrene ovaj postupak podnošenjem zahteva za upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, zajedno sa dokazima o ispunjenosti uslova za upis. Predmetni zahtev podnosi se na pisarnici Ministarstva finansija, koja se nalazi u Beogradu, ulica Kneza Miloša broj 20.

Odredbama člana 4. Pravilnika o kontinuiranom usavršavanju propisana je dokumentacija koju mora da dostavi lice zainteresovano za dobijanje statusa organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, te se na osnovu te dokumentacije i utvrđuje da li podnosilac zahteva ispunjava uslove za upis u imenik. Odnosno sami uslovi nisu eksplicitno propisani, već na osnovu dostavljene dokumentacije Ministarstvo finansija utvrđuje da li podnosilac zahteva ispunjava organizacione, tehničke i kadrovske uslove, odnosno da li ima odgovarajuće korporativno iskustvu, adekvatan nastavni kadar i program obuke. U pogledu ispunjenosti ovih uslova, Ministarstvo finansija može da zatraži mišljenje Stručnog odbora.

Odredbama člana 4. Pravilnika o kontinuiranom usavršavanju propisana je dokumentacija kojom podnosilac zahteva dokazuje ispunjenost uslova za upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, i to je sledeća dokumentacija:

1) tehnički predlog, koji uključuje dokumentaciju kojom se dokazuju kapaciteti organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, kao što su:

− tehnički pristup, metodologija, nacrt programa i kalendara sprovođenja kontinuiranog profesionalnog usavršavanja;

− podaci i dokumentacija o kadrovskoj i organizacionoj osposobljenosti (kvalifikacijama, iskustvu i poslovnoj reputaciji uprave i nastavnog osoblja) i tehničkoj opremljenosti organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja;

− organizaciona šema;

− opis ispunjenosti uslova za sprovođenje kontinuiranog profesionalnog usavršavanja;

− korporativne sposobnosti, iskustvo i prethodne performanse organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja;

− način na koji se vodi evidencija o polaznicima kontinuiranog profesionalnog usavršavanja i sprovedenom kontinuiranom profesionalnom usavršavanju;

− drugi relevantni podaci i dokumentacija kojima se dokazuje da organizator kontinuiranog profesionalnog usavršavanja ispunjava uslove za sprovođenje kontinuiranog profesionalnog usavršavanja;

2) opšta akta organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja (osnivački akt, statut, pravila i procedure poslovanja i sl.);

3) teme i oblasti iz člana 15. stav 3. Zakona, za koje organizator kontinuiranog profesionalnog usavršavanja organizuje kontinuirano profesionalno usavršavanje;

4) podaci i dokumentacija iz registra privrednih društava, udruženja, odnosno drugog odgovarajućeg registra;

5) dokaz o plaćenoj taksi.

Taksa za upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, propisana je Zakonom o republičkim administrativnim taksama, i to Odeljkom A, tarifnim brojem 61A i trenutno iznosi 43.470,00 dinara.

Rok za pružanje ove usluge iznosi 15 dana od dana prijema urednog zahteva.

Lice zainteresovano za sticanje statusa organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja o toku postupka može dobiti potrebne informacije od Ministarstva finansija, Sektora za finansijski sistem, Grupe za osiguranje i nepokretnosti.

Ministarstvo finansija, nakon prijema zahteva za upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, proverava da li podnosilac zahteva ispunjava uslove za upis u imenik, i u zavisnosti od ispunjenosti uslova, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, ministar finansija donosi rešenje kojim utvrđuje da je podnosilac zahteva ispunio uslove za upis u imenik, ili donosi rešenje kojim utvrđuje da uslovi nisu ispunjeni.

Rešenje ministra finansija kojim se utvrđuje da je podnosilac zahteva ispunio uslove za upis u imenik, ili rešenje kojim se utvrđuje da uslovi nisu ispunjeni je konačno, pa se prema tome protiv njega može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu.

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija i u Informatoru o radu Ministarstva finansija. 

Slične teme

Imenici

Ispit

Obaveštenja