Čitaj mi

Uprava za sprečavanje pranja novca

Željko Radovanović – v.d. direktora 

Uprava za sprečavanje pranja novca je finansijsko-obaveštajna služba Republike Srbije.

Ovlašćenja, nadležnosti i obaveze Uprave za sprečavanje pranja novca su određene Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ br. 113/2017 i 91/19). Uprava za sprečavanje pranja novca obavlja finansijsko-informacione poslove: prikuplja, obrađuje, analizira i prosleđuje nadležnim organima informacije, podatke i dokumentaciju koju pribavlja u skladu sa zakonom i vrši druge poslove koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa zakonom.

Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisan je krug obveznika (banke, osiguravajuća društva, ovlašćeni menjači, računovođe, revizori, poreski savetnici…) koji imaju obavezu da sprovode radnje i mere propisane tim zakonom, i u slučaju sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, podatke o transakciji, ili o licu koje vrši tu transakciju, dostavljaju Upravi za sprečavanje pranja novca.

Uprava za sprečavanje pranja novca analizira podatke dobijene od obveznika, i ako utvrdi da u konkretnom slučaju postoji sumnja da se radi o pranju novca ili o finansiranju terorizma, predmet prosleđuje nadležnim organima: najčešće tužilaštvu i policiji.

Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca može izdati nalog za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije za koju se osnovano sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. Ovo ovlašćenje je vremenski ograničeno na 72 sata, a ako završetak roka pada u neradne dane, može se produžiti još za 48 sati. Kada se koristi ovo ovlašćenje, obaveštavaju se nadležni organi kako bi preduzeli mere iz njihove nadležnosti.

Još jedno značajno ovlašćenje Uprave za sprečavanje pranja novca je zakonska mogućnost za praćenje finansijskog poslovanja određenog lica, ako u vezi sa njim postoji sumnja da pere novac ili da finansira terorizam. I ovo ovlašćenje je vremenski ograničeno na tri meseca, ali se može produžiti najduže na šest meseci od dana izdavanja naloga.

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma od 24. decembra 2019. godine („Službeni glasnik RS“ br. 91/19) Uprava je dobila u nadležnost izdavanja licenci za ovlašćena lica i njihove zamenike kod obveznika po Zakonu. Prema Zakonu licence se stiču na osnovu stručnog ispita čija organizacija je u nadležnosti Uprave.

Kada je reč o samom nadzoru nad primenom zakona kod obveznika, poslednjim izmenama i dopunama nadzor nad revizorima prešao je u nadležnost Komisije za hartije od vrednosti, dok je Uprava zadržala nadzor nad računovođama, preduzetnicima i pravnim licima koja se bave faktoringom i forfetingom.

Značajan deo rada Uprave za sprečavanje pranja novca se odnosi i na međunarodnu saradnju. Naime, Uprava za sprečavanje pranja novca je član Egmont grupe, grupe koja okuplja finansijsko-obaveštajne službe iz 164 države. To joj daje mogućnost da veoma brzo dođe do veoma bitnih finansijsko-obaveštajnih podataka od drugih država, ako u vezi sa određenom transakcijom ili licem postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Uprava aktivno učestvuje u radu Komiteta Manival, stručnog komiteta Saveta Evrope koji radi po sistemu uzajamnih procena država članica. Još jedan veoma značajan aspekt međunarodne saradnje Uprave za sprečavanje pranja novca je mogućnost za zaključivanje sporazuma o saradnji sa stranim partnerima. Uprava za sprečavanje pranja novca je do sada potpisala sporazume o saradnji sa 46 država.

Donošenjem Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje Uprava je dobila nadležnosti u borbi protiv terorizma. Osnovni cilj donošenja Zakona je unapređenje borbe protiv terorizma ustanovljavanjem sistema preventivnih i represivnih mera protiv finansiranja terorizma.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 113/2017 i 91/2019)
Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje („Službeni glasnik RS, br. 29/2015, 113/2017 i 41/2018)

Slične teme

Poreska uprava

Uprava carina

Uprava za trezor