Čitaj mi

Uprava carina

Branko Radujko – v.d. direktora 

U skladu sa Zakonom o carinskoj službi, poslove carinske službe obavlja Uprava carina kao organ državne uprave nadležan za stručne poslove koji se odnose na: carinjenje robe, carinski nadzor i druge poslove kontrole putnika i prometa robe i usluga sa inostranstvom, kao i druge poslove određene zakonom.

Poslovi carinske službe su:

1) sprovođenje mera carinskog nadzora i carinske kontrole koja obuhvata prethodne, preventivne i naknadne carinske kontrole nad carinskom robom, određene zakonom i drugim propisima;

2) sprovođenje carinskih postupanja i carinskih formalnosti;

3) vršenje obračuna i naplate uvoznih i drugih dažbina, akciza i poreza na dodatu vrednost i naknada za robu koja se uvozi, odnosno izvozi u skladu sa propisima;

4) vršenje poslova u vezi sa prinudnom naplatom;

5) izdavanje obaveštenja o primeni carinskih i drugih propisa iz nadležnosti Uprave carina i obavezujućih obaveštenja o svrstavanju i poreklu robe;

6) sprovođenje zakonom predviđenih postupaka u cilju otkrivanja carinskih prekršaja, privrednih prestupa i krivičnih dela i podnošenje prijava tužilaštvu ili drugim nadležnim državnim organima;

7) podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i izdavanje prekršajnog naloga, ulaganje redovnih i vanrednih pravnih lekova, te učestvovanje u procesnim radnjama i radnjama izvršenja sudskih odluka;

8) prikupljanje, evidentiranje i obrada podataka potrebnih za sprovođenje postupka na suzbijanju krijumčarenja, istražnih postupaka i za sprovođenje naknadne carinske kontrole;

9) vođenje upravnog postupka za postupke koji su joj dati u nadležnost Carinskim zakonom;

10) vršenje kontrole unošenja i iznošenja dinarskih i stranih sredstava plaćanja u međunarodnom putničkom i pograničnom prometu sa inostranstvom;

11) vršenje kontrole unošenja, iznošenja i provoza robe za koju su propisane posebne mere radi sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i biljaka, zaštite životne sredine, nacionalnog blaga, istorijskih, umetničkih ili arheoloških vrednosti, zaštite intelektualne ili industrijske svojine i drugo;

12) vođenje evidencija iz svog delokruga;

13) obrada i statističko praćenje podataka o uvozu i izvozu;

14) inicijative za pokretanje postupka za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora iz delokruga carinske službe i saradnja i razmena podataka sa stranim carinskim i drugim službama i međunarodnim organizacijama;

15) saradnja i razmena informacija sa nadležnim državnim organima, javnim ili drugim organizacijama i stranim administracijama;

16) ispitivanje u ime drugih carinskih administracija (zamolnim putem), u skladu sa međunarodnim ugovorima;

17) hemijsko-tehnološka i druga ispitivanja uzoraka robe u carinskoj laboratoriji, u svrhu pravilnog svrstavanja robe po Carinskoj tarifi;

18) drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Posetite sajt Uprave carina 

Slične teme

Poreska uprava

Uprava za trezor

Uprava za javni dug