Čitaj mi

Uprava za slobodne zone

Jasmina Štambuk – direktor

Uprava za slobodne zone obavlja sledeće poslove:

1) U oblasti razvoja zona u funkciji interesa države:

– sprovodi nacionalnu politiku razvoja zona u cilju povećanja priliva direktnih investicija i uposlenosti radne snage;

– učestvuje u pripremi propisa u oblasti rada zona;

– razmatra zahteve za davanje saglasnosti za određivanje područja zona i svoje mišljenje dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija;

– inicira i koordinira sa nadležnim državnim organima razmatranje stručnih pitanja iz oblasti poslovanja u zonama, radi pravilne primene ovog zakona i njegove usaglašenosti sa propisima Srbije;

– organizuje i koordinira saradnju nadležnih državnih organa, privrednog društva za upravljanje zonom, zainteresovanih investitora i korisnika;

– pruža stručnu pomoć investitorima u procesu donošenja odluke o ulaganju u zone;

– pruža stručnu pomoć investitorima i privrednim društvima za upravljanje zonom u svim fazama primene programa u zonama;

– organizuje neposredne kontakte između zainteresovanih investitora i privrednih društava za upravljanje zonom;

– pruža stručnu pomoć zainteresovanim investitorima u razvoju njihovih programa u zonama;

– sarađuje sa Privrednom komorom Srbije i drugim neprofitnim i dobrovoljnim organizacijama;

– sarađuje sa stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti zona;

– u saradnji sa privrednim društvima za upravljanje zonom stvara mogućnosti za razvoj infrastrukture u zonama.

2) U oblasti promocije zona:

– sarađuje sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA), na promociji investiranja i poslovanja u zonama, kroz predstavljanje posebnih pogodnosti i poslovnih mogućnosti u skladu sa planom i programom usvojenim od strane ministarstva nadležnog za poslove finansija;

– obaveštava investitore o povoljnostima za ulaganje u zone;

– stvara i ažurira bazu podataka o zonama i pogodnostima za poslovanje u Srbiji.

3) U oblasti kontrole i nadzora zona:

– razmatra izveštaje o radu zona i predlaže njihovo usvajanje ministarstvu nadležnom za poslove finansija;

– predlaže ministru nadležnom za poslove finansija oblik i sadržinu obrasca za podnošenje zahteva za davanje saglasnosti za određivanje područja zone, poslovanje i kontrolu rada zona i korisnika, radi usaglašenosti postupaka u svim zonama u Srbiji;

– predlaže nadležnim državnim organima dodatne mere kontrole rada u zonama ukoliko postoji takva potreba.

Posetite sajt Uprave za slobodne zone 

Slične teme

Poreska uprava

Uprava carina

Uprava za trezor