Čitaj mi

Sektor za drugostepeni poreski i carinski postupak

Dejan Karavelić – pomoćnik ministra


Odeljenje u Beogradu: +381 11 765 2501
Odeljenje u Novom Sadu: +381 21 3000 185
Odeljenje u Nišu: +381 18 4150 622
Odeljenje u Kragujevcu: +381 34 61 70 443, +381 34 61 70 444

Sektor za drugostepeni poreski i carinski postupak obavlja poslove koji se odnose na: odlučivanje po pravnim lekovima uloženim protiv poreskih upravnih akata organizacionih jedinica Poreske uprave, kao i akata nadležnih poreskih organa jedinica lokalne poreske administracije; odlučivanje po pravnim lekovima uloženim protiv carinskih upravnih akata carinarnica donetih u prvostepenom carinsko-upravnom postupku koji se odnose na primenu propisa iz oblasti carinskog sistema; odlučivanje po pravnim lekovima uloženim protiv upravnih akata donetih u prvostepenom upravnom postupku koji se odnose na primenu propisa iz oblasti igara na sreću; poslove u vezi vanrednih pravnih lekova i poslove u vezi sa upravnim sporovima iz poreske i carinske oblasti i oblasti igara na sreću; pripremu i izradu rešenja u izvršenju presuda suda nadležnog za rešavanje upravnih sporova; praćenje i analiziranje poresko-upravne, carinsko-upravne, sudske prakse i prakse iz oblasti igara na seću u primeni propisa iz delokruga Sektora; poslove koji se odnose na praćenje i analiziranje poreskih, carinskih, propisa iz oblasti igara na sreću i drugih propisa; koordinaciju i saradnju sa ministarstvima, službama Vlade i Narodne skupštine, pravosudnim organima i drugim organima državne uprave iz delokruga rada Sektora; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru.

U Sektoru za drugostepeni poreski i carinski postupak obavljaju se poslovi u okviru užih unutrašnjih jedinica, i to: 

1. Odeljenje za drugostepeni poreski postupak – Beograd
2. Odeljenje za drugostepeni poreski postupak – Novi Sad
3. Odeljenje za drugostepeni poreski postupak– Kragujevac
4. Odeljenje za drugostepeni poreski postupak – Niš
5. Odeljenje za drugostepeni carinski postupak
6. Grupa za drugostepeni postupak iz oblasti igara na sreću

Slične teme

Sekretarijat

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor budzeta