Čitaj mi

Sektor za carinski sistem i politiku

Snežana Karanović – pomoćnik ministra


Tel: +381 11 364 27 61,
+381 11 364 27 62
Faks: +381 11 364 27 63


Sektor za carinski sistem i politiku obavlja normativne i studijsko - analitičke poslove koji se odnose na carinski sistem; carinsku tarifu; mere vancarinske zaštite; osnivanje i rad slobodnih zona; analizu, praćenje i usaglašavanje carinskog sistema i politike sa standardima međunarodnih organizacija i pravnim tekovinama EU; praćenje međunarodnih sporazuma i konvencija iz ovih oblasti; saradnju sa nadležnim međunarodnim institucijama i organizacijama; studijsko - analitički poslovi u okviru pregovaračke grupe za pripremu i pregovore za pregovaračko poglavlje 29 – Carinska unija i praćenje sprovođenja obaveza Sektora u procesu EU integracija; nadzor nad radom carinskih organa (zakonitost i svrsishodnost rada); kao i druge poslove u ovoj oblasti.


U Sektoru za carinski sistem i politiku obavljaju se poslovi u okviru sledećih unutrašnjih jedinica:


1. Odeljenje za carinski sistem
2. Odeljenje za carinsku politikua

Slične teme

Sekretarijat

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor budzeta