Nabavka Data Storage servera, otvoreni postupak javne nabavke broj 7/2017

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti – Usluge prevođenja JN broj 1/2017

Javna nabavka male vrednosti – Usluga transporta ekspresnih pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju, za potrebe Ministarstva finansija, JNMV 2/2017

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – Usluga održavanja sajta Ministarstva finansija, javna nabavka broj P 4/2017