Набавка Дата Стораге сервера, отворени поступак јавне набавке број 7/2017

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности – Услуге превођења ЈН број 1/2017

Јавна набавка мале вредности – Услуга транспорта експресних пошиљака у међународном поштанском саобраћају, за потребе Министарства финансија, ЈНМВ 2/2017

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Услуга одржавања сајта Министарства финансија, јавна набавка број П 4/2017