Javna nabavka male vrednosti – održavanje i popravka službenih vozila sa ugradnjom rezervnih delova, broj javne nabavke 4/2016

Obaveštenje o zaključnom ugovoru P 2
Obaveštenje o zaključnom ugovoru P 1
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

Slične teme

Nabavka menadzment informacionog sistema (MIS) sa pratećom računarskom opremom, JN broj 6/2016

Centralizovana javna nabavka broj 15/2016 – nabavka računarske opreme i štampača

CJN 6/2016 Usluge osiguranja zaposlenih i drugih lica