Јавна набавка мале вредности – одржавање и поправка службених возила са уградњом резервних делова, број јавне набавке 4/2016

Обавештење о закључном уговору П 2
Обавештење о закључном уговору П 1
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Сличне теме

Набавка менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016

Централизована јавна набавка број 15/2016 – набавка рачунарске опреме и штампача

ЦЈН 6/2016 Услуге осигурања запослених и других лица