Nabavka menadzment informacionog sistema (MIS) sa pratećom računarskom opremom, JN broj 6/2016

Појашњење I
Појашњење II
Појашњење III
Појашњење IV
Појашњење V
Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење VI
Појашњење VII
Појашњење IX
Појашњење X
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
II Одлука о додели уговора
Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора 1
Одлука о измени уговора 2
Одлука о измени уговора 3
Одлука о измени уговора 4

Slične teme

Centralizovana javna nabavka broj 15/2016 – nabavka računarske opreme i štampača

CJN 6/2016 Usluge osiguranja zaposlenih i drugih lica

Javna nabavka male vrednosti – Usluge prevođenja, broj 1/2016.