Čitaj mi

Ministarstvo finansija nastavlja da unapređuje sisteme za bolje poslovanje privrede

Povodom konferencije za medije u organizaciji udruženja građana „Računovodstvena komora Srbije“, na kojoj je izneto niz paušalnih ocena o sistemu elektronskog fakturisanja, ukazujemo na sledeće:

Najpre, netačna je ocena da su u koliziji zakoni kojima se uređuju oblasti elektronskog fakturisanja, računovodstva i poreza na dodatu vrednost.

Naime, Zakon o elektronskom fakturisanju poseban je u odnosu na Zakon o računovodstvu i na Zakon o porezu na dodatu vrednost, a odredbe Zakona o elektronskom fakturisanju ne utiču na primenu odredaba zakona kojim se uređuju obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost i podzakonskih akata usvojenih na osnovu tog zakona, kao ni na primenu odredaba zakona kojim se uređuje računovodstvo u delu odredaba kojim se uređuje računovodstvena isprava. 

U vezi sa rokom za podnošenje poreske prijave poreza na dodatu vrednost (PPPDV), podsećamo da se PPPDV podnosi na način i u roku propisanom Zakonom o porezu na dodatu vrednost, kojim se u članu 50. stav 1. propisuje:

„Obveznik podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu, u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda.”

Sa druge strane, Zakon o elektronskom fakturisanju uređuje elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost i u članu 4. stav 5. propisuje:

„Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura vrši se za poreski period, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u roku od deset dana po isteku poreskog perioda.”

Obaveza podnošenja PPPDV i obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura su dve različite obaveze čije (ne)ispunjenje dovodi do različitih pravnih posledica, u skladu sa zakonima koji ih uređuju.

S tim u vezi, elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se u roku od deset dana po isteku poreskog perioda s ciljem da se stvore adekvatni uslovi za pripremu preliminarne poreske prijave poreza na dodatu vrednost.

Ukazujemo i da sama obaveza evidentiranja PDV u SEF nije novost, već da postoji od početka primene Zakona o elektronskom fakturisanju. 

Takođe, u toku su aktivnosti na povezivanju sistema elektronskih faktura sa informacionim sistemom Uprave carina, kao i sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom. 

Na taj način, Ministarstvo finansija nastavlja da unapređuje privredni ambijent i olakšava uslove poslovanja.

Slične teme

Siniša Mali: Radovi na projektu metroa i pre rokova

Siniša Mali: Radovi na projektu metroa i pre rokova

Siniša Mali: Srbija stabilna, cilj posete Francuskoj unapređenje saradnje dve zemlje

Siniša Mali: Srbija stabilna, cilj posete Francuskoj unapređenje saradnje dve zemlje

Mali: Ubrzano radimo na Planu rasta za Zapadni Balkan

Mali: Ubrzano radimo na Planu rasta za Zapadni Balkan