Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, septembar 2020. godine

Republika Srbija

Ministarstvo finansija

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Broj 9, septembar 2020.

ISSN 0354-3242

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

    Porez na dodatu vrednost

    Porez na dobit pravnih lica

    Porezi na imovinu

   NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

AKCIZE

CARINE

FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA DAVANjA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

PODSETNIK

Preuzmite ceo dokument:

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2020. године

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2021. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2021. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2021. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2021. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2021. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2021. godine