Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2022. godine

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 1, januar 2022. godine
ISSN 0354-3242

SADRŽAJ:

JAVNI PRIHODI

POREZI
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
Poreski postupak i poreska administracija

FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA DAVANjA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU

USLOVNI OTPIS KAMATA I MIROVANjE PORESKOG DUGA

FISKALIZACIJA

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo
Revizija

PODSETNIK

Preuzmite ceo dokument:  

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2022. godine

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2024. godine