Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2023. godine

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 12, decembar 2023. godine
ISSN 0354-3242

SADRŽAJ

JAVNI PRIHODI
POREZI
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Poreski postupak i poreska administracija

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

PODSETNIK

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2023. godine

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2024. godine