Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2022. godine

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 4, april 2022. godine
ISSN 0354-3242

SADRŽAJ:

JAVNI PRIHODI
POREZI
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

FISKALIZACIJA

FINANSIJSKI SISTEM
Računovodstvo

PODSETNIK

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2022. godine

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2024. godine