Закон o eлeктрoнскoм фaктурисaњу („Службени гласник РС“, бр. 44/2021 и 129/2021) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон o eлeктрoнскoм фaктурисaњу („Службени гласник РС“, бр. 44/2021 и 129/2021) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Сличне теме

Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 19 година којима се уплаћује новчана помоћ („Службени гласник РС“, бр. 125/2022)

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd, Raiffeisen Banka AD Beograd, Komercijalna banka AD Beograd, Sberbank Srbija AD Beograd, OTP Banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad и Nova Ljubljanska banka DD Ljubljana по задужењу Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад („Службени гласник РС“, бр. 14/2022)

Закон о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, бр. 14/2022)