Zakon o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS“, br. 44/2021 i 129/2021) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Zakon o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS“, br. 44/2021 i 129/2021) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Slične teme

Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 19 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć („Službeni glasnik RS“, br. 125/2022)

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd, Raiffeisen Banka AD Beograd, Komercijalna banka AD Beograd, Sberbank Srbija AD Beograd, OTP Banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad i Nova Ljubljanska banka DD Ljubljana po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas”, Novi Sad („Službeni glasnik RS“, br. 14/2022)

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti („Službeni glasnik RS“, br. 14/2022)