Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину

Чланови 1-6.
Члан 7.
Чланови 8-10.
Табеле из члана 1.
Табела из чл. 4
Табела из чл. 5
Образложење
I. ОПШТИ ДЕО
II. ПОСЕБАН ДЕО
III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Образложење
Програмске информације

Сличне теме

Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“, бр. 92/2023)

Закон о задуживању Републике Србије код UniСredit Bank Srbija a.d. Beograd за потребе финансирања Пројекта Изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин у Београду („Службени гласник РС“, бр. 92/2023)

Закон о задуживању Републике Србије код Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд за потребе финансирања Пројекта Изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин у Београду („Службени гласник РС“, бр. 92/2023)