Zakon o budzetu Republike Srbije za 2023. godinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budzetu Republike Srbije za 2023. godinu

Članovi 1-6.
Član 7.
Članovi 8-10.
Tabele iz člana 1.
Tabela iz čl. 4
Tabela iz čl. 5
Obrazloženje
I. OPŠTI DEO
II. POSEBAN DEO
III. IZVRŠAVANjE BUDžETA
Obrazloženje
Programske informacije

Slične teme

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac–Golubac (Dunavska magistrala) (“Službeni glasnik RS”, br. 62/2023)

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Banca Intesa a.d. Beograd po osnovu zaduženja Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd (“Službeni glasnik RS”, br. 62/2023)

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja projekta izgradnja saobraćajnice Ruma–Šabac–Loznica (“Službeni glasnik RS”, br. 62/2023)