Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019, 151/2020 и 143/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019, 151/2020 и 143/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС“, бр. 143/2022)
Образац ППИ-1 - Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 20__. годину
Прилог - 1 уз Образац ППИ-1
Подприлог уз Прилог - 1
Прилог - 2 уз Образац ППИ-1 – Непокретности које су ослобођене плаћања пореза
Образац ППИ-2 − Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину

Сличне теме

Правилник о националним стандардима, кодексу етике и правилима професионалног понашања лиценцираног проценитеља („Службени гласник РС”, бр. 37/2023)

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2023. годину („Службени гласник РС“, бр. 24/2023)

Правилник о пореској пријави за годишњи порез на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/2023)