Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019, 151/2020 и 143/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019, 151/2020 и 143/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС“, бр. 143/2022)
Образац ППИ-1 - Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 20__. годину
Прилог - 1 уз Образац ППИ-1
Подприлог уз Прилог - 1
Прилог - 2 уз Образац ППИ-1 – Непокретности које су ослобођене плаћања пореза
Образац ППИ-2 − Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину

Сличне теме

Правилник о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача сродних производа и увозника сродних производа („Службени гласник РС“, бр. 14/2024)

Правилник о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, дуванских производа, односно о производњи и промету сродних производа („Службени гласник РС“, бр. 11/2024)

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2024. години („Службени гласник РС“, бр. 8/2024)