Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (“Službeni glasnik RS“, br. 93/2019, 151/2020 i 143/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (“Službeni glasnik RS“, br. 93/2019, 151/2020 i 143/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 143/2022)
Obrazac PPI-1 - Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20__. godinu
Prilog - 1 uz Obrazac PPI-1
Podprilog uz Prilog - 1
Prilog - 2 uz Obrazac PPI-1 – Nepokretnosti koje su oslobođene plaćanja poreza
Obrazac PPI-2 − Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Slične teme

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 14/2024)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi, preradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, duvanskih proizvoda, odnosno o proizvodnji i prometu srodnih proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 11/2024)

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budzeta lokalne vlasti u 2024. godini („Službeni glasnik RS“, br. 8/2024)