Читај ми

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

У поступку припреме Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Нацрт закона), која обухвата преглед и анализу постојећег стања, Министарство финансија у сарадњи са Канцеларијом за јавне набавке спроводи консултације о Нацрту закона. Консултације о Нацрту закона спровешће се у периоду од 26. јуна до 5. јула 2023. године.   

Током трајања консултација представници органа и организација, правосудних органа, међународних организација, удружења грађана и други представници цивилног друштва, стручне јавности, као и професори, академици, научници и друга заинтересована лица имаће прилику да дају предлоге, коментаре, сугестије и примебде на текст Нацрт закона путем електронске поште на следеће адресе: office@ujn.gov.rs и jnkonsultacije@mfin.gov.rs.

Нацрт закона о изменама и допунама закона о јавним набавкама
Извештај о спроведеним консултацијама о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама
Одговори на примедбе и сугестије

Сличне теме

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању