Čitaj mi

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Nacrt zakona), koja obuhvata pregled i analizu postojećeg stanja, Ministarstvo finansija u saradnji sa Kancelarijom za javne nabavke sprovodi konsultacije o Nacrtu zakona. Konsultacije o Nacrtu zakona sprovešće se u periodu od 26. juna do 5. jula 2023. godine.   

Tokom trajanja konsultacija predstavnici organa i organizacija, pravosudnih organa, međunarodnih organizacija, udruženja građana i drugi predstavnici civilnog društva, stručne javnosti, kao i profesori, akademici, naučnici i druga zainteresovana lica imaće priliku da daju predloge, komentare, sugestije i primebde na tekst Nacrt zakona putem elektronske pošte na sledeće adrese: office@ujn.gov.rs i jnkonsultacije@mfin.gov.rs.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama
Izveštaj o sprovedenim konsultacijama o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
Odgovori na primedbe i sugestije

Slične teme

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju