Унутрашње и спољашње означавање објекта - зграде државних органа у Београду, у ул. Балканска бр. 53, на кат. пар. бр. 22635 КО Савски венац, ЈН 8/2023

Јавни позив
Пројекат унутрашњег и спољног означавања објекта
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Сличне теме

Набавка рачунарске опреме, ЈН 28/2023

Лиценца за техничку подршку за Резервну локацију система Е-фактура и Централизовану платформу за консолидацију података и пословно извештавање, ЈН 30/2023

Надоградња информационог система за електронско управљање процесима финансијске реализације уговора (МИС 3) ЈН 29/2023