Стручни надзор над извођењем радова на санацији објекта у Београду, ул. Балканска 53, ЈН П 4/2021

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка
Одлуку о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Сличне теме

Реконструкција пословне зграде на адреси Београд, Балканска бр. 53

Услуге одржавања апликативног софтверског решења за извештавање о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору, ЈН 42/2021

Анализа и израда нових пословних процеса и дефинисање будућег система Е-акциза са испоруком пилот решења, ЈН 41/2021.