Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji objekta u Beogradu, ul. Balkanska 53, JN P 4/2021

Obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka
Odluku o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

Slične teme

Rekonstrukcija poslovne zgrade na adresi Beograd, Balkanska br. 53

Usluge održavanja aplikativnog softverskog rešenja za izveštavanje o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru, JN 42/2021

Analiza i izrada novih poslovnih procesa i definisanje budućeg sistema E-akciza sa isporukom pilot rešenja, JN 41/2021.