Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности – Софтвер за праћење прописа за потребе Министарства финансија

Јавна набавка добара- Тонери за ласерске штампаче за потребе Министарства финансија

24.07.2013 Позив за подношење понуде – услуга праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима на тему рада Министарства финансија и привреде, у оквиру договореног броја праћених медија, кључних тема и речи, за период од 12 месеци. Корисничке услуге 79342300