Читај ми

Јавна набавка добара- Тонери за ласерске штампаче за потребе Министарства финансија

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ДОБРА


ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА


Број јавне набавке ЈНМВ 1/2013


Рок за достављање понуда: закључно са 15.11.2013 године до 12:00 часова


Датум отварања понуда: 15.11.2013. године у 12:15 часова


Преузмите документ:

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности – Софтвер за праћење прописа за потребе Министарства финансија

Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ

24.07.2013 Позив за подношење понуде – услуга праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима на тему рада Министарства финансија и привреде, у оквиру договореног броја праћених медија, кључних тема и речи, за период од 12 месеци. Корисничке услуге 79342300