Надоградња система за консолидацију података и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија и повезаних управа – Фаза 2

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива
Обавештење о додели уговора

Сличне теме

Централизована јавна набавка горива и мазива, ЦЈН 1/2019

Jавна набавка број ЈН МВ 2/2020, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају

Услуга одржавања информационог система SVM SYNTEGRA, ЈН П 1/2020