Надоградња информационог система ПИМИС, ЈН 15/2023

Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Набавка рачунарске опреме, ЈН 28/2023

Лиценца за техничку подршку за Резервну локацију система Е-фактура и Централизовану платформу за консолидацију података и пословно извештавање, ЈН 30/2023

Надоградња информационог система за електронско управљање процесима финансијске реализације уговора (МИС 3) ЈН 29/2023