Набавка услуга медијског праћења активности Министарства финансија ЈН18/2023

Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка

Сличне теме

Набавка рачунарске опреме, ЈН 28/2023

Лиценца за техничку подршку за Резервну локацију система Е-фактура и Централизовану платформу за консолидацију података и пословно извештавање, ЈН 30/2023

Надоградња информационог система за електронско управљање процесима финансијске реализације уговора (МИС 3) ЈН 29/2023