Набавка тонера за штампаче, ЈН 4/2018

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор
Конкурсна документација за јавну набавку тонера за штампаче HP
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности број 2/2018 – Набавка услуга осигурања запослених у Министарству финансија

јавну набавку мале вредности – Услуге превођења ЈН МВ 1/2018

Јавна набавка мале вредности број 3/2018 – Набавка услуга транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају