Набавка менаџмент информационог система (МИС), ЈНОП4

Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Одлука о додели уговора

Сличне теме

Централизована јавна набавка горива и мазива, ЦЈН 1/2019

Jавна набавка број ЈН МВ 2/2020, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају

Услуга одржавања информационог система SVM SYNTEGRA, ЈН П 1/2020