Конкурси за положаје

Јавни конкурс за попуњавање положаја – Помоћник директора – руководилац Сектора за јавна плаћања и фискалну статистику у Управи за трезор у Министарству финансија – положај у петој групи

Јавни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник директора - руководилац Сектора за јавна плаћања и фискалну статистику у Управи за трезор у Министарству финансија - положај у петој групи

Интерни конкурс за попуњавање положаја – Помоћник директора – руководилац Сектора за материјалне ресурсе у Управи за трезор у Министарству финансија – положај у петој групи

Интерни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник директора - руководилац Сектора за материјалне ресурсе у Управи за трезор у Министарству финансија - положај у петој групи

Јавни конкурс за попуњавање положаја – Помоћник министра – руководилац Сектора за дигитализацију у области финансија у Министарству финансија

Јавни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник министра – руководилац Сектора за дигитализацију у области финансија у Министарству финансија

Сличне теме

Конкурси за извршилачка радна места