Конкурси за положаје

Интерни конкурс за попуњавање положаја

Интерни конкурс за попуњавање положаја - Управа за јавни дуг и Управа за трезор

Интерни конкурс за попуњавање положаја - Упраа за спречаванје прања новца, 1.2.2023. године

Текст огласа

Јавни конкурс за попуњавање положаја - Управа за игре на срећу и Управа за трезор

Јавни конкурс за попуњавање положаја

Интерни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник министра – руководилац Сектора за управљање средствима Европске уније у Министарству финансија

Текст огласа

Јавни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник министра - руководилац Сектора за финансијски систем у Министарству финансија

Текст огласа

Јавни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник министра - руководилац Сектора за праћење фискалних ризика у Министарству финансија - положај у трећој групи

Јавни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник министра - руководилац Сектора за праћење фискалних ризика у Министарству финансија - положај у трећој групи

Јавни конкурс за попуњавање положаја – Помоћник директора – руководилац Сектора за јавна плаћања и фискалну статистику у Управи за трезор у Министарству финансија – положај у петој групи

Јавни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник директора - руководилац Сектора за јавна плаћања и фискалну статистику у Управи за трезор у Министарству финансија - положај у петој групи

Интерни конкурс за попуњавање положаја – Помоћник директора – руководилац Сектора за материјалне ресурсе у Управи за трезор у Министарству финансија – положај у петој групи

Интерни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник директора - руководилац Сектора за материјалне ресурсе у Управи за трезор у Министарству финансија - положај у петој групи

Јавни конкурс за попуњавање положаја – Помоћник министра – руководилац Сектора за дигитализацију у области финансија у Министарству финансија

Јавни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник министра – руководилац Сектора за дигитализацију у области финансија у Министарству финансија

Сличне теме

Конкурси за извршилачка радна места