Извођење радова на санацији влаге у свечаној сали, ЈН П 1/2021

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива
Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама

Сличне теме

Софтвер за праћење реализације јавних набавки кроз праћење покретања, доделе и плаћање ставки уговора јавне набавке, ЈН 33/2021

Унапређење система за консолидацију и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија и повезаних управа, ЈН П 2/2021

Имплементација система за надгледање и анализу догађаја у информационом систему – Мониторинг платформа, ЈН 32/2021