Izvođenje radova na sanaciji vlage u svečanoj sali, JN P 1/2021

Obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Slične teme

Rekonstrukcija poslovne zgrade na adresi Beograd, Balkanska br. 53

Usluge održavanja aplikativnog softverskog rešenja za izveštavanje o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru, JN 42/2021

Analiza i izrada novih poslovnih procesa i definisanje budućeg sistema E-akciza sa isporukom pilot rešenja, JN 41/2021.