Израда, имплементација и одржавање Централног информационог система за обрачун зарада у јавном сектору са пратећом рачунарском опремом и лиценцама, ЈНОП3

Јавни позив
Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Јавни позив - пречишћени текст
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Сличне теме

Централизована јавна набавка горива и мазива, ЦЈН 1/2019

Jавна набавка број ЈН МВ 2/2020, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају

Услуга одржавања информационог система SVM SYNTEGRA, ЈН П 1/2020