Централизована јавна набавка, број 2/2014, Набавка рачунарског материјала – тонера

Обавештења о закљученим уговорима
Партија 4 - Оригинал тонери за Lexmark уређаје - 1
Партија 4 - Оригинал тонери за Lexmark уређаје - 2
Партија 5 - Оригинал тонери за HP уређаје

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности: Услуге превођења, ЈН МВ 1/2014

Јавна набавка мале вредности: Колективно осигурање запослених, ЈН МВ 2/2014

Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ (Набавка хардвера и друге припадајуће опреме; Набавка софтвера за рачуноводство за информациони систем за управљање ЕУ фондовима и Набавка лиценци и одржавање софтвера)