Посебан програм обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2024. годину

Решење о посебном програму обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2024. годину
Посебан програм обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2024. годину

Сличне теме

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2023. годину

Годишњи план надзора за 2024. годину

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2022. годину