Посебан програм обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2024. годину

Решење о посебном програму обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2024. годину
Посебан програм обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2024. годину

Сличне теме

Годишњи план надзора за 2024. годину

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2022. годину

Инструкција о поступању буџетске инспекције у вршењу избора корисника јавних средстава код којих се врши инспекцијски надзор над извршењем уговора о јавним набавкама