Poseban program obuke zaposlenih u Sektoru za budzetsku inspekciju za 2024. godinu

Rešenje o posebnom programu obuke zaposlenih u Sektoru za budzetsku inspekciju za 2024. godinu
Poseban program obuke zaposlenih u Sektoru za budzetsku inspekciju za 2024. godinu

Slične teme

Godišnji izveštaj o radu budzetske inspekcije za 2023. godinu

Godišnji plan nadzora za 2024. godinu

Godišnji izveštaj o radu budzetske inspekcije za 2022. godinu