Упутство за проверу усаглашености одлука о буџету локалних власти

Упутство за проверу усаглашености одлука о буџету локалних власти са смерницама из Упутства за припрему одлука о буџету локалних власти

Сличне теме

Табела економске класификације и извори финансирања за локалну власт

Табела економске класификације и извори финансирања за локалну власт

Упутство за припрему буџета локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину

Упутство за припрему буџета локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2024. години („Службени гласник РС“, бр. 8/2024)

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2024. години („Службени гласник РС“, бр. 8/2024)