Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Сличне теме

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2021. години („Службени гласник РС“, бр. 11/2021)

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2020. години („Службени гласник РС“, број 13/2020)