Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2022. години („Службени гласник РС“, бр. 24/2022)

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2022. години („Службени гласник РС“, бр. 24/2022)
Образац ПЛ-1 и ПЛ-2

Сличне теме

Табела економске класификације и извори финансирања за локалну власт

Табела економске класификације и извори финансирања за локалну власт

Упутство за припрему буџета локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину

Упутство за припрему буџета локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2024. години („Службени гласник РС“, бр. 8/2024)

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2024. години („Службени гласник РС“, бр. 8/2024)