План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2021. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2021. годину
Упутство за увођење родно одговорног буџетирања

Сличне теме

Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у јулу 2021. године)

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2022. годину