План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2021. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2021. годину
Упутство за увођење родно одговорног буџетирања

Сличне теме

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину

Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, март 2023

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2024. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2024. годину