Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину
Инструкције за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европске уније (2025-2027)
Методолошке конвенције уз Упутство - зелено означавање буџета
Прилог 1 – Преглед планираних средстава за плате у 2025. години
Прилог 4 – Преглед пројеката/Секторских програма за индиректно управљање (IPA 2025-2027)
Прилог 10 – Зелени пројекти

Сличне теме

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2025. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2025. годину

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2025-2027. године

Образац ПФЕ